Έπιασε δουλειά το νέο δ.σ. της ΠΟΚΚ

Μεγάλη και 'βαριά' η ατζέντα των κρεοπωλών: αθέμιτος ανταγωνισμός, ωράριο κ.ά.

Το νέο 25μελές διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) πραγματοποίησε την πρώτη του συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης και συζήτησε μια ευρεία ατζέντα θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο.

 

Η έναρξη των διαδικασιών είχε ως αφετηρία το καλωσόρισμα των νεοεκλεγέντων μελών και ευχές προς το ανανεωμένο 25μελές για μια γόνιμη και παραγωγική θητεία επ΄ ωφελεία όλων. Κατόπιν εν μέσω εποικοδομητικού διαλόγου συζητήθηκαν  τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την Ομοσπονδία και ελήφθησαν αποφάσεις επ΄ αυτών.

Τα ζητήματα που απασχολούν την Ομοσπονδία

  1. Πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της ΠΟΚΚ και παρουσιάστηκε ένα σύνολο προγραμματισμένων και συντονισμένων ενεργειών βάσει του οποίου θα αυξηθούν οι εισροές από τις ετήσιες υποχρεώσεις των μελών και από  καινούργια προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.  Παράλληλα κατατέθηκαν προτάσεις οι οποίες θα βελτιώσουν προς το καλύτερο τα λειτουργικά έξοδα του γραφείου.
  2. Συζητήθηκε το θέμα της παραίτησης μέλους του νεοεκλεγέντος Δ Σ της ΠΟΚΚ και ακολούθησε διάλογος μεταξύ αυτών που αποδέχονταν την παραίτηση με αυτούς που δεν ήθελαν να κάνουν δεκτή τη παραίτησή του. Μέσα από ανταλλαγή προτάσεων και θέσεων –απόψεων τέθηκε και αποφασίστηκε πλειοψηφικά  η παραίτηση του συγκεκριμένου  μέλους.
  3. Αντηλλάγησαν απόψεις για την αντιμετώπιση του «αθέμιτου ανταγωνισμού» εν μέσω της εορταστικής περιόδου και προτάθηκαν τρόποι αντιμετώπισής του συμπεριλαμβανομένης της απευθείας ενημέρωσης του καταναλωτή από τους καταστηματάρχες του κλάδου. Δηλαδή να πληροφορηθεί ο «φίλος καταναλωτής» πως ο παραδοσιακός Κρεοπώλης της γειτονιάς του, ως ο ενδιάμεσος κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, μεριμνά αφενός μεν για να του προσφέρει ποιοτικά και εκλεκτά προϊόντα και αφετέρου φρονεί για τη συγκράτηση των τιμών.
  4. Τέθηκε το θέμα της αντικατάστασης υπαλλήλου στην γραμματειακή υποστήριξη της Ομοσπονδίας και δρομολογήθηκαν  μια σειρά ενεργειών που θα οδηγήσουν στην εύρυθμη λειτουργία της ΠΟΚΚ.
  5. Ενημερώθηκε το Σώμα για την ενεργοποίηση του προγράμματος «Πιστοποίησης  των εργαζομένων στο κρεοπωλείο» και  έγινε μνεία όχι μόνο για  τα οφέλη που θα αρχίσουν να αποκομίζουν τα μέλη της Ομοσπονδίας μέσω της  απόκτησης της πιστοποίησης  υπό την αιγίδα της ΠΟΚΚ  και πάντα με γνώμονα το συμφέρον του καταναλωτή και του κλάδου των κρεοπωλών.
  6. Έγινε αναφορά στη διαδικτυακή αναβάθμιση της ενεργούς πλέον ιστοσελίδας της ΠΟΚΚ ( https://pokk.gr/ ) στην οποία θα εμπεριέχονται τα τεκταινόμενα της Ομοσπονδίας και έχουν ήδη αρχίσει να καταχωρούνται ανακοινώσεις, νομοθεσία, επικοινωνία με φορείς και λοιπά στοιχεία που αφορούν τα μέλη της. Συζητήθηκε η πρόταση «περί μεθόδων προσέλκυσης μελών» για την οποία διαπιστώθηκε πως μέσω ανταλλαγής απόψεων και κινήσεις marketing θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.  Κατόπιν, έγινε λόγος για το «διευρυμένο ωράριο των καταστημάτων»  και αποφασίστηκε, πως για την αντιμετώπιση του εν λόγω φαινομένου θα πραγματοποιηθούν κινήσεις προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και όπου αλλού απαιτηθεί. Τέλος, και εκτός ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε η πρόταση εταιρείας κινητής τηλεφωνίας για αναβάθμιση υπηρεσιών επαγγελματικού ενδιαφέροντος Πανελλαδικής εμβέλειας.

Ο πρωτόγνωρος τρόπος της  πρώτης συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΚΚ σηματοδοτεί μια νέα εποχή μέσω της τεχνολογίας,  κέντρισε  το ενδιαφέρον όλων  και ενδυνάμωσε τους  δεσμούς μεταξύ των μελών κάνοντας πράξη το σύνθημα «η ισχύς εν τη ενώσει» Κλείνοντας, εν όψει της εορταστικής περιόδου, ανταλλάχθηκαν ευχές μεταξύ των μελών.

You might also like