Παράταση του χρόνου κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων

Η ανάπτυξή τους παρατείνεται έως την 31 Μαρτίου 2022

Με το άρθρο 105 «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος» τροποποιείται η παρ.1 αρ.65 ν.4688/2020 και παρατείνεται έως την 31 Μαρτίου 2022 το δικαίωμα των Δήμων να παραχωρούν ατελώς σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρόσθετο κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

 

Η ανάπτυξη γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού. Ο χώρος αυτός μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης και σε κάθε περίπτωση είναι έως τριπλάσιος της αρχικής παραχώρησης.


Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Να σημειώσουμε ότι δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων στον χώρο που παραχωρείται.

You might also like