Πλήρης διάσπαση στον κλάδο του κρέατος

Ιδρύθηκε νέα Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος και Κτηνοτροφίας

Σε οριστική διάσπαση οδηγήθηκε ο κτηνοτροφικός κλάδος στην Ελλάδα, και μάλιστα σε μια από τις πιo δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του, καθώς η ΕΔΟΚ που γνωρίζαμε αποτελεί πλέον ‘κενό γράμμα’ ύστερα από την ίδρυση μιας νέας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος και Κτηνοτροφίας, της ΕΔΟΤΟΚΚ.

 

Σύμφωνα με την πρώτη, λιτή ανακοίνωση του νέου θεσμικού σχήματος, το Σάββατο 13 Μαρτίου 2022, η Αγγελική Οικονόμου, Πρόεδρος του ΣΕΒΕΚ, ο Τάκης Πεβερέτος, Πρόεδρος του ΣΕΚ, ο Βασίλης Μεγαλοβασίλης, Πρόεδρος της Ένωσης Σφαγείων Ελλάδος «ΕΣΕ» και ο Σάββας Κεσίδης, Πρόεδρος του ΠΟΚΚ, συμφώνησαν και υπέγραψαν το καταστατικό ίδρυσης της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος και Κτηνοτροφίας (ΕΔΟΤΟΚΚ). Με την πράξη τους αυτή, στην ουσία ‘περιθωριοποιούν’ την ΕΔΟΚ.

Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση των πιο πάνω παραγόντων «Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται σε μια κομβική συγκυρία για το χώρο του κρέατος και της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Όραμα και στόχος της Διοίκησης της Οργάνωσης είναι η ένωση των φορέων του Τομέα της Κτηνοτροφίας και του τομέα του Κρέατος συνολικά και η ανάπτυξή τους στην χώρα μας καθώς και η δυναμική και ισότιμη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι».

Με πνεύμα συνεργασίας και ομόνοιας, η ΕΔΟΤΟΚΚ απευθύνει κάλεσμα ενότητας στους παραγωγικούς φορείς της κτηνοτροφίας και τις οργανώσεις όλου του εμπλεκόμενου συμπλέγματος με το ζωικό κεφάλαιο, το κρέας και τα παράγωγά του με σκοπό τη προώθηση και υπεράσπιση των συμφερόντων τους καθώς και την θετική συνδρομή όλων στην εθνική οικονομία.

You might also like