Πιστοποίηση για την Βαμβακάς

Κατά ISO 14001:2005 από την Bureau Veritas

Η Εταιρεία ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. με έδρα τον Πειραιά,  πιστοποιήθηκε πρόσφατα στο Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος κατά ISO 14001:2015 από την Bureau Veritas. Την υποστήριξη και σχεδιασμό του συστήματος ανέλαβε η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρήσεων ΕΝΝΟΥΣ IKE, η οποία εξειδικεύεται στους τομείς Ποιότητας-Περιβάλλοντος-Ενέργειας-Υγείας & Ασφάλειας – Ασφάλειας Πληροφοριών.

 

Μέσω των διαδικασιών του προτύπου, η Εταιρεία ενισχύει την στρατηγική της για ισορροπία ανάμεσα  στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχει και βελτιώνει όλους τους τομείς που δημιουργούν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, φροντίζει για την ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιεί και συνεργάζεται με περιβαλλοντικούς φορείς.

Η Εταιρεία εμπλουτίζει την  γκάμα των προϊόντων της με εξοπλισμό υψηλής ενεργειακής κλάσης και προσφέρει σύγχρονα και καινοτόμα προϊόντα και εξοπλισμό, που προάγουν την περιβαλλοντική διαχείριση και ευαισθητοποιούν οργανισμούς και επιχειρήσεις με την υπόδειξη καλών οικολογικών πρακτικών. Με αυτή την δραστηριότητά της συμβάλλει στην συμμόρφωση με την νομοθεσία και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του επιχειρηματικού κόσμου!

You might also like