Συνάντηση ΣΚΕΑΝΑ με τον ΕΦΕΤ

Προληπτικοί έλεγχοι και ορθές πρακτικές στην εστίαση τα θέματα της συζήτησης

Συνάντηση με Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) πραγματοποίησε το προεδρείο του ΣΚΕΑΝΑ. Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Νικόλαος Νιφόρας, Προϊστάμενος Π/κής Δ/νσης ΕΦΕΤ, η Μαρία Μαργέτη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Π/κής Δ/νσης και Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχων για τη Προστασία των καταναλωτών και ο Κωνσταντίνος Πλιάγκας, Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχων Ασφαλείας τροφίμων. Για τον ΣΚΕΑΝΑ παρευρέθησαν οι Αναστάσιος Γιατράς, πρόεδρος, Γεώργιος Κούλης, αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Ματθαιόπουλος, γεν. γραμματέας και Δημήτριος Φάκαλος, ταμίας.

 

Δεδομένου του ότι ο ΕΦΕΤ είναι μια υπηρεσία που το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων της άπτεται του αντικειμένου της εστίασης, ήταν πολλά τα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΦΕΤ έδωσαν τις απαραίτητες διευκρινίσεις όπου αυτό ήταν απαραίτητο, σχετικά με διαδικασίες αλλά και ορθές πρακτικές που οφείλει κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος να εφαρμόζει απαρέγκλιτα για την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.
Οι εκπρόσωποι του ΕΦΕΤ τόνισαν πως οι έλεγχοι σε καμία περίπτωση δεν είναι προληπτικοί, αλλά βάσει νόμου δίνεται η δυνατότητα ορισμού επανελέγχου ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας της παράβασης και πως αν υπάρχουν λόγοι υψηλής επικινδυνότητας επιβάλλονται απευθείας ποινές.

Οι πυλώνες του ελέγχου, στους οποίους έγινε αναλυτική αναφορά, είναι οι παρακάτω:
Υγειονομικό καθεστώς (υποδομη. εξοπλισμός)
Προσωπικο (χειρισμοί, εκπαίδευση)
Τεκμηρίωση διαδικασιών (τήρηση αρχείου)
Ιχνηλασιμότητα (σημάνσεις προϊόντων, αλυσίδα τροφίμων)

Αναφορικά με τις παραβάσεις και τις επιβολές ποινών ισχύουν τα κάτωθι:
Συνήθεις αιτίες κατάσχεσης:
Ληγμένα τρόφιμα
Νωπά τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης που έχουν παρατύπως καταψυχθεί
Κατεψυγμένα τρόφιμα χωρίς ενδείξεις
Συντήρηση ευαλλοίωτων τροφίμων εκτός θερμοκρασιακών προδιαγραφών

Ημερίδα του ΣΚΕΑΝΑ τον Σεπτέμβριο

Ένα άλλο θέμα που τέθηκε είναι η πιστοποίηση του ΕΦΕΤ, την οποία πρέπει υποχρεωτικά να κατέχει κάθε εργαζόμενος στον τομέα της εστίασης που έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τα τρόφιμα, σχετικά με την οποία οι εκπρόσωποι του ΣΚΕΑΝΑ έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι θα αλλάξει και θα απλοποιηθεί η διαδικασία άμεσα. Σαν μια γενικότερη εικόνα, όπως ανέφεραν οι αρμόδιοι, υπάρχει μεγάλη βελτίωση στην υγειονομική εικόνα της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων.
Συμφωνήθηκε, τέλος, να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβρη μεγάλη ημερίδα του ΣΚΕΑΝΑ σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων – Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδα, με σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση των επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου.

You might also like