Δημιουργώντας λειτουργικό κρέας κοτόπουλου

Από το ερευνητικό έργο Innotrition, ΙNTERREG Ελλάδα- Ιταλία, 2014-2022

Μπορεί ένα μίγμα ειδικής επεξεργασίας υποπροϊόντων της φυτικής και ζωικής παραγωγής να αλλάξει σημαντικά προς το βέλτιστο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του ελληνικού κοτόπουλου; Μπορεί, σύμφωνα με τους επιστήμονες που συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο Innotrition, ΙNTERREG Ελλάδα- Ιταλία, 2014-2022.

 

Στο έργο συμμετέχουν  το Εργαστήριο Επιστήμης των Ζώων, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας και το Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, στο Τμήμα Γεωπονίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Άρτα), το Εργαστήριο Διατροφής, στο Τμήμα Κτηνιατρικής  του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Τροφίμων και Μηχανικής Βιοσυστημάτων, στο Τμήμα Αγροτεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας, στο Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Αγροπεριβαλλοντικών Επιστημών και Αγροτικού Χώρου, στο Τμήμα Κτηνιατρικής, του Πανεπιστημίου του Bari, το Eθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ιταλίας και το Ινστιτούτο Επιστημών Τροφίμων.

Στόχος της συνεργασίας είναι να αποδειχθεί πως η χρήση ‘υπολειμμάτων’ ή ρυπογόνων αποβλήτων της βιομηχανίας αγροδιατροφής (ελαιουργία, οινοποίηση και τυροκομία) στη διατροφή των ζώων με εξειδικευμένη επεξεργασία μπορούν να γίνουν διατροφικά συστατικά ώστε να παραχθεί ένα κρέας κοτόπουλου πιο ασφαλές, ποιοτικά ανώτερο, με σημαντικό αντιοξειδωτικό profil και με ένα εξαιρετικό εντερικό μικροβίωμα που μειώνει τη χρήση χημειοθεραπευτικών, με βέλτιστους αντιαθηρωματικούς δείκτες, με δυο λόγια να οδηγήσει σε λειτουργικό (functional) κρέας κοτόπουλου.

You might also like