ΣΕΕΜΕ: ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία του EFCEM

Από τον Μάρτιο 2023 και μετά από επιτυχή και ομόφωνη αποδοχή, ο ΣΕΕΜΕ αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας του EFCEM (European Federation of Catering Equipment Manufacturers).

Η συμμετοχή αυτή προϋποθέτει τη σοβαρή συμβολή και εργασία των μελών του Συνδέσμου σε working groups, συναντήσεις και συνέδρια, υποστηρίζοντας την ευκαιρία να αποτελέσει ο ΣΕΕΜΕ βασικό μέρος εξελίξεων και κινήσεων εξωστρέφειας.

 

Μερικά από τα πιο σοβαρά οφέλη που προσφέρει αυτή η στενή συνεργασία είναι:

  • παροχή επιρροής σε εθνικές ενώσεις και εταιρίες εξοπλισμού στην Ευρώπη
  • παρακολούθηση ισχυόντων και μελλοντικών νομοθεσιών και κανονισμών που ενδιαφέρουν τον κλάδο
  • δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και εξωστρέφειας
  • διαμόρφωση προτύπων και διαβούλευση σε σημαντικές αλλαγές.

Με τη συμμετοχή αυτή, ο ΣΕΕΜΕ αποκτά στενότερη συνεργασία με ομόλογους Συνδέσμους, ουσιαστική ενημέρωση για τα σημαντικά θέματα που απασχολούν και που πρόκειται να απασχολήσουν τον κλάδο σε ευρύτερο πλαίσιο στα επόμενα χρόνια, καθώς και ασυναγώνιστη τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα.

Ο Πάνος Μωραΐτης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης, δήλωσε:

«Η συμμετοχή του ΣΕΕΜΕ στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία του EFCEM αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την πρόοδο του κλάδου μας. Με τη συμμετοχή μας στο έργο αυτό, επωφελούμαστε από την ασυναγώνιστη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, τις προοπτικές που δημιουργεί η συνεργασία όλων των συνδέσμων μεταξύ τους και από την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τις πιο σημαντικές εξελίξεις που θα αντιμετωπίσει ο κλάδος μας».

Υπέρ της συμμετοχής του Ελληνικού φορέα στις πανευρωπαϊκές δραστηριότητες ανάπτυξης και λειτουργίας του κλάδου του εξοπλισμού μαζικής εστίασης τάχθηκε και η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ του Συνδέσμου, Λίλα Καραποστόλη, συμπληρώνοντας «Το να είμαστε μέλη του EFCEM ενισχύει τις προοπτικές μας να αναπτύξουμε τη δύναμή μας ως φορέας, να παρέχουμε καλύτερη υποστήριξη στα μέλη, αλλά και επιρροή και εκπροσώπηση σε πανευρωπαϊκές αποφάσεις που αφορούν στον κλάδο. Ως μέλος του EFCEM, ο ΣΕΕΜΕ ενισχύει τους δεσμούς του και με άλλους συνδέσμους στο εξωτερικό και δημιουργεί μακροχρόνιες συνθήκες συνεργασίας με ομόλογους φορείς».

«H ένταξή μας αυτή θα σηματοδοτήσει μία νέα εποχή για τον Σύνδεσμο στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, καθώς θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε περισσότερα για τη δεκαετία που θα επακολουθήσει και τις αλλαγές που οφείλουμε ως επιχειρήσεις να ενσωματώσουμε στη λειτουργία μας», τονίζει ο κος Μωραΐτης. «Θέλουμε με την Ελληνική εκπροσώπηση να έχουμε τη δική μας φωνή, να υποστηρίξουμε με τις δικές μας δυνάμεις και να επηρεάσουμε στο βαθμό που είναι εφικτό τη νομοθεσία, όπως θα διαμορφωθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τον κλάδο μας και τις νέες προβλέψεις κανονισμών που θα επηρεάσουν τις επιχειρήσεις μας».


Ο EFCEM (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία  Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης) αντιπροσωπεύει τους Συνδέσμους Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης στην Ευρώπη. Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε το 1969 και περιλαμβάνει τις βασικές Ευρωπαϊκές Εθνικές Ενώσεις και τα Μέλη τους.  Ο EFCEM ως Ομοσπονδία δραστηριοποιείται στη διαμόρφωση προτύπων για τον κλάδο των επιχειρήσεων εξοπλισμού μαζικής εστίασης και μέσα από τις συνεδριάσεις, συναντήσεις και working groups εργάζεται και επιδιώκει να εντοπίσει και να ενεργήσει σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.  

You might also like