Ημερίδα: ‘ Ο αμπελοοινικός τομέας μπροστά στην κλιματική κρίση’

Διοργάνωση του ΣΕΟ, στην Αθήνα, στις 15 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Ελιά (Ερμού, Σύνταγμα)

Ο αμπελοοινικός κλάδος διεθνώς αντιμετωπίζει προκλήσεις και απειλές που αναμένονται να ενταθούν λόγω της κλιματικής αλλαγής κι αυτές οι προκλήσεις και οι απειλές είναι το θέμα συνεδρίου το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Πέμπτη 15 Ιουνίου σε διοργάνωση του ΣΕΟ.

 

Ο αμπελοοινικός τομέας στην Μεσογειακή περιοχή είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε αυτές τις προκλήσεις και απειλές γιατί σημαντικό μέρος της αμπελοοινικής παραγωγής γίνεται ήδη σε οριακές περιβαλλοντικές ή κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και η μακρόχρονη παράδοση που την χαρακτηρίζει καθιστά ορισμένες αγρονομικές στρατηγικές προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δύσκολα εφαρμόσιμες στο εγγύς μέλλον.

Προκλήσεις & απειλές

Τέτοιες προκλήσεις και απειλές για την Μεσογειακή αμπελοοινική παραγωγή είναι o περιορισμός και η υποβάθμιση των διαθέσιμων φυσικών πόρων, η αυξανόμενη δυσκολία στην επίτευξη των απαιτούμενων προδιαγραφών για την παραγωγή των υφιστάμενων τύπων οίνου και, οι διαταραχές στον βλαστικό κύκλο της αμπέλου που επηρεάζουν αρνητικά την διαχείριση και τις επιδόσεις των αμπελώνων.

Εν τέλει, οι μεταβολές στην σύσταση των σταφυλιών και, κατ’ επέκταση στην τυπολογία των παραγόμενων οίνων και την εμπορία τους, απειλούν ήδη τη βιωσιμότητα σε αμπελουργικές περιοχές με μακρόχρονα εδραιωμένη παράδοση.

Η Ημερίδα σκοπεύει να ανοίξει την συζήτηση στην αμπελοοινική κοινότητα για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης που αντιμετωπίζει ή αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσει ο Ελληνικός αμπελοοϊνικός τομέας και τις πιθανές στρατηγικές αντιμετώπισης τους.

Ο ΣΕΟ καλεί τα μέλη του  αλλά και το σύνολο της αμπελοοινικής κοινότητας, τους επιστήμονες, τους φοιτητές των σχετικών σχολών και κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις, και να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή απόψεων που θα ακολουθήσει. Στόχος είναι, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου,   «η διαμόρφωση θέσεων για τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο Σύνδεσμος και ο κλάδος γενικότερα, ώστε να δημιουργηθεί μια σταθερή και εμπεριστατωμένη στρατηγική αντιμετώπισης αυτής της τεράστιας κρίσης που βρίσκεται μπροστά μας και απειλεί την βιωσιμότητα του τομέα, και την από αιώνων παραδοσιακή ύπαρξή μας στον Ελλαδικό χώρο».


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

09.30 Προσέλευση

10.00  Έναρξη -Χαιρετισμοί

Συντονίζει ο Στέφανος Κουνδουράς, Καθηγητής, Αμπελουργίας στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

10.15 Συνδέοντας τα παγκόσμια επίπεδα υπερθέρμανσης με την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα και τις κλιματικές πιέσεις στις καλλιέργειες.  Πρόδρομος Ζάνης Καθηγητής στον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

10.45 Μελέτη των επιδράσεων του κλίματος στην Ελληνική Αμπελοκαλλιέργεια : Τάσεις στην παραγωγή και ποιότητα των οίνων, προκλήσεις – προοπτικές και αβεβαιότητες. Θεόδωρος Μαυρομάτης, Καθηγητής του τομέα Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας  του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

11.15 Διαχείριση των φυτογενετικών πόρων της αμπέλου και αμπελοκομικές πρακτικές για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Ηλίας Κόρκας, Καθηγητής Αμπελουργίας, Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, Σχολή Επιστημών Τροφίμων Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. – Δημήτρης Τάσκος, Ερευνητής, Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών φυτών και Αμπέλου, Τμήμα Αμπέλου.

11.45 Διάλειμμα

12.00 Προσαρμόζοντας τους αμπελώνες μας ώστε να είναι πιο ανθεκτικοί και βιώσιμοι: από τη διαίσθηση στα επιστημονικά στοιχεία. Νέα ερευνητική στρατηγική για την Moët Hennessy και ενδεχόμενα μαθήματα για την Ελλάδα. Tatiana Svinartchuk, Επικεφαλής προγράμματος αμπελουργίας της Moët Hennessy με αποστολή, τον συντονισμό παγκόσμιας ερευνητικής στρατηγικής για μια αμπελοκαλλιέργεια πιο βιώσιμη και ανθεκτική.

12.30 Μοντέλα αυτοδιαχείρισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής από κλαδικούς φορείς. Θεόδωρος Γεωργόπουλος, Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), Τακτικός Καθηγητής Νομικής, κάτοχος της ευρωπαϊκής έδρας Jean Monnet αμπελοοινικού δικαίου (The Wine & Law Program) του Πανεπιστημίου της Reims.

13.00  Συζήτηση – συμπεράσματα – προτάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στον αμπελοοϊνικό τομέα της Ελλάδας

You might also like