Ανέκαμψε η εστίαση για την Vivartia

Αύξηση πωλήσεων του ομίλου κατά 26,8%- Στα 220 εκατ. ευρώ ο τζίρος της εστίασης

Τα θεμελιώδη μεγέθη του ανακοίνωσε πρόσφατα ο όμιλος Vivartia για το 2022, ένα θετικό έτος καθώς ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο ομίλου παρουσίασε αύξηση ενώ θετικά κινήθηκε και ο κλάδος της εστίασης στον οποίο ο όμιλος διατηρεί σημαντικά συμφέροντα. Μάλιστα η εστίαση αποτελεί πλέον την πιο προσοδοφόρα δραστηριότητα του ομίλου, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του 2022

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση της εταιρείας, το οικονομικό έτος 2022 επηρεάστηκε από πλήθος διαφορετικών παραγόντων. Πιο συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο εξακολούθησε να είναι εμφανής η επίδραση των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID – 19, η σταδιακή άρση των οποίων κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου ενίσχυσε την αγορά και οδήγησε στην αύξηση της τουριστικής κίνησης.

Ο σημαντικότερος όμως παράγοντας που επηρέασε το 2022, ήταν οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις, που εμφανίστηκαν κατά το β’ εξάμηνο του 2021 και συνεχίστηκαν εντός του 2022, οι οποίες σε συνδυασμό με την έναρξη της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία οδήγησαν σε σημαντικές ανατιμήσεις πρώτων υλών και ενέργειας.

 

Ειδικότερα, οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου το 2022 παρουσίασαν αύξηση κατά  144,8 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 684,2 εκατ. ευρώ έναντι 539,4  εκατ. ευρώ (26,8%) κατά την προηγούμενη χρήση, η οποία προέρχεται κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων του Κλάδου Εστίασης (κατά 75,3 εκατ. ευρώ) και λιγότερο από τους Κλάδους Κατεψυγμένων λαχανικών και ζυμών (κατά 34,1 εκατ. ευρώ) και Γαλακτοκομικών (κατά 35,4 εκατ. ευρώ) εξαιρουμένων των απαλοιφών.

Τα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 5,2% και ανήλθαν σε 52,3 εκατ. ευρώ έναντι 49,7 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση 2021.

Κλάδος Εστίασης

Ο Κλάδος Εστίασης της Vivartia, βαθιά επηρεασμένος την περασμένη περίοδο από τη διετή υγειονομική κρίση, παρουσίασε σημαντική ανάκαμψη στον κύκλο εργασιών του στη χρήση 2022, ο οποίος  διαμορφώθηκε σε 219,1 εκατ. ευρώ έναντι της χρήσης 2021 (143,6 εκατ. ευρώ).

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε 23,5 εκατ. ευρώ το 2022 σημαντικά αυξημένα κατά 9 εκατ. ευρώ έναντι του 2021 (14,5 εκατ. ευρώ) συμπεριλαμβανομένου και του ΔΠΧΑ 16.

Η διοίκηση του Ομίλου διαχειρίστηκε τις προκλήσεις με ευελιξία και αποτελεσματικότητα, υλοποιώντας παράλληλα το στρατηγικό της πλάνο με βάση τους δύο κάτωθι κεντρικούς άξονες:

  • Την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στον τομέα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, μέσα από τα διαφορετικά concepts, που έχει αναπτύξει και τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών,
  • Την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος franchise με τη μεταφορά σημαντικού αριθμού ιδιόκτητων καταστημάτων – κυρίως everest – σε νέους επενδυτές, διατηρώντας κατά κύριο λόγο την ιδιοκτησία των flagship σημείων, καθώς και των σημείων εντός των κλειστών αγορών και των σημείων ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος (travel business),

Παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τομείς της προϊοντικής καινοτομίας και της ψηφιακής ανάπτυξης των σημάτων. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 σημειώνεται μία σταδιακή βελτίωση του κλίματος στην αγορά  παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες λόγω της μειωμένης διαθέσιμης δαπάνης των νοικοκυριών και της αύξησης των επιτοκίων.

 

You might also like