Συνάντηση ΠΟΕΣΕ με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης

Ζητήθηκε από τον Δήμο να στηρίξει επαγγελματίες που επλήγησαν από την πανδημία

Στο πλαίσιο της ΔΕΘ, την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΠΟΕΣΕ με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης  Κωνσταντίνο Ζέρβα. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός από τον Πρόεδρο της ΠΟΕΣΕ  Γιώργο Καββαθά, ο Γεν. Γραμματέας Ιωάννης Δαβερώνης, το Μέλος της Διοίκησης Σωτήριος Κοτσαμπάς και το Μέλος της Διοίκησης της ΠΟΕΣΕ και Πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπωλών Θεσσαλονίκης Γιάννης Φιλοκώστας.

 

Τα μέτρα στήριξης του επιχειρείν τα οποία προώθησε η Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης στις δύσκολες συνθήκες της υγειονομικής και της ενεργειακής κρίσης παράλληλα με τις προοπτικές ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Θεσσαλονίκη κατακτά παγκόσμιες διακρίσεις και μετρά επιτυχίες σε τομείς όπως οι επενδύσεις και ο τουρισμός, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε εκτενής αναφορά στην αναπτυξιακή πορεία της Θεσσαλονίκης και στη θετική επίδραση για την τοπική οικονομία και τους επαγγελματίες από την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και την άνοδο του τουρισμού και της κρουαζιέρας.

Ακόμη συζητήθηκαν τα μέτρα που ελήφθησαν από το Δήμο Θεσσαλονίκης για τη στήριξη των επαγγελματιών που επλήγησαν από την πανδημία, μεταξύ άλλων, με απαλλαγές δημοτικών τελών και ευνοϊκές ρυθμίσεις, αλλά και με απαλλαγές από τα μισθώματα δημοτικών ακινήτων. Τέλος επισημάνθηκε η ανάγκη «η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας να γίνεται με όρους σεβασμού απέναντι στον ελεύθερο δημόσιο χώρο και στα δικαιώματα των πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των πεζών και των εμποδιζόμενων ατόμων».

You might also like