Τμήμα Βιομηχανικών Εφαρμογών Συσκευασίας της Kapelis Packaging

Η εταιρεία παρουσίασε τη νέα σελίδα του Industrial Department

Η Kapelis Packaging παρουσίασε την νέα σελίδα του Industrial Department, το εξειδικευμένο τμήμα βιομηχανικών εφαρμογών συσκευασίας της εταιρείας.

 

Αφορά υλοποιήσεις προτάσεων κάθε βαθμίδας εξοπλισμού, εγκατάσταση νέων ή βελτιστοποίηση υπαρχουσών γραμμών συσκευασίας, συνδυάζοντας σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής στα πρότυπα των έξυπνων εργοστασίων και εποχής Industry 4.0.

Το τμήμα βιομηχανικών  εφαρμογών αναλαμβάνει την οικονομοτεχνική μελέτη μιας ενιαίας πρότασης, αξιολογώντας τη βιωσιμότητα του έργου, το ROI και την επίδραση στην παραγωγική διαδικασία. Στη συνέχεια σχεδιάζει και παραδίδει ένα ολοκληρωμένο έργο, από την καταγραφή των αναγκών μέχρι την παράδοση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού. Σημαντικό πλεονέκτημα αυτών είναι o συνδυασμός και η τεχνογνωσία σε  καινοτόμες προτάσεις τεχνολογικά προηγμένου εξοπλισμού και υλικών για συσκευασίες που κάνουν την διαφορά.

Τέλος, η πλήρης και άμεση τεχνική υποστήριξη από την καταρτισμένη ομάδα τεχνικών διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου, ενώ με τα ολοκληρωμένα πακέτα συντήρησης και εκπαίδευσης, εφαρμόζεται προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού (predictive maintenance).


Industrial Department |  https://kapelis.gr/industrial/

You might also like