Στην Αθήνα το GS1 in Europe Regional Forum, 23-26/10 2023

Ο GS1 Association-Greece φιλοξενεί στην Αθήνα, στο Divani Caravel Hotel, τις εργασίες του συνεδρίου GS1 in Europe Regional Forum, από 23 έως 26 Οκτωβρίου 2023. Το συνέδριο, που κάθε χρόνο πραγματοποιείται σε διαφορετική χώρα, διοργανώνεται από τον GS1 in Europe και απευθύνεται στα στελέχη των 49 οργανισμών μελών του, αποτελώντας σημείο συγκέντρωσης και επικοινωνίας τους.

Στο GS1 in Europe Regional Forum θα συζητηθούν διεξοδικά, θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην ευρωπαϊκή επικράτεια, την αναγνώριση πιεστικών ζητημάτων και τάσεων της αγοράς και την καλύτερη υποστήριξη των επιχειρήσεων εντός της ευρωπαϊκής κοινότητας GS1.

Σε περιβάλλον συνεργασίας και αμοιβαίας μάθησης, και μέσα από την κουλτούρα καινοτομίας και δημιουργικότητας που χαρακτηρίζει τον οργανισμό GS1, θα υπάρξουν διαδραστικές συνεδρίες, ενημέρωση για έργα και δραστηριότητες του GS1 στην Ευρώπη, αποτελέσματα ομάδων εργασίας, δικτύωση και οικοδόμηση σχέσεων.

Με αφορμή την επίκαιρη θεματολογία, οι εθνικοί οργανισμοί GS1 συζητούν θέματα, ανάγκες, εφαρμογές, case studies των επιχειρήσεων-μελών τους, που καθιστούν τις εργασίες του συνεδρίου άμεσα συνδεδεμένες και εποικοδομητικές για τον επιχειρηματικό κόσμο που εκπροσωπούν.

Ενδεικτικά, θα συζητηθούν θέματα όπως ψηφιακές ετικέτες, ecommerce, διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα, ετικέτες αλκοολούχων ποτών, κ.ά. που θα διαμορφώσουν το μέλλον των προτύπων και πρωτοβουλιών του GS1 in Europe.

You might also like