Η GENKA1877 ανανεώνει τη συνεργασία της με τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

Η GENKA1877, η ιστορική οικογενειακή Ελληνική εμπορική εταιρία, που δραστηριοποιείται από το 1877, ανανεώνει τη συνεργασία της με τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

 

Η ανανέωση της συνεργασίας των εταιριών, που επιβεβαιώνει τις εξαιρετικές τους σχέσεις, έγινε στα πλαίσια τριετούς πλάνου ανάπτυξης που θέτει ως στόχο την περεταίρω ανάπτυξη των εμβληματικών brands που εκπροσωπεί η GENKA1877, σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Η GENKA1877 διατηρεί ήδη, πολυετή, στρατηγική συνεργασία με τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. έχοντας αναθέσει στην τελευταία, τη διανομή των κρασιών και των αποσταγμάτων που η GENKA1877 εισάγει στην Ελλάδα.

You might also like