ΕΑΠ: Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση των Συνεταιρισμών

Μέχρι 14/01/2024 οι αιτήσεις για τον 2ο κύκλο σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 2ο κύκλο μαθημάτων, του εκπαιδευτικού προγράμματος επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης «Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση των Συνεταιρισμών» από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

 

Σκοπός του προγράμματος του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΑΠ, είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη εξειδικευμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στο πεδίο του συνεργατισμού και της διοίκησης των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Στόχοι του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι να είναι ικανοί:

  • Να συμμετάσχουν σε συνεταιρισμούς.
  • Να στελεχώσουν συνεταιρισμούς.
  • Να διοικήσουν συνεταιρισμούς.

Ζητούμενο είναι οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να ενισχύσουν υπάρχοντες συνεταιρισμούς ή να ιδρύσουν νέες συνεταιριστικές οργανώσεις σε ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων.

Έναρξη – λήξη του προγράμματος
  • Από 22/1/2024 έως 19/5/2024

Απόφοιτοι τμημάτων και σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο πρόγραμμα κατάρτισης «Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση των Συνεταιρισμών» έως και τις 14 Ιανουαρίου 2024, μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Α.Π.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος διάρκειας 250 ωρών, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες ECTS και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Διδασκαλία & Παρακολούθηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την ανοικτή και εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μάθησης μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, βασίζεται κυρίως στην εξ αποστάσεως σύγχρονη παρακολούθηση και διδασκαλία και υποστηρίζεται συμπληρωματικά από ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του εκπαιδευόμενου.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες και εδώ για να υποβάλετε την αίτησή σας.

You might also like