Η νέα  ΚΥΑ και οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης

Πως επηρεάζει τη λειτουργία τους και τι προϋποθέσεις θέτει στους εστιάτορες.

Άρθρο- σχόλιο για την ΚΥΑ που αφορά στην «Απλούστευση των Διοικητικών Διαδικασιών Γνωστοποίησης Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» και τις αναφορές της στη βιομηχανία της εστίασης.
Κείμενο: Δημήτρης Κεραμυδάς*

 

Ριζικές αλλαγές επιφέρουν οι τροποποιήσεις που άρχισαν να εφαρμόζονται από τις 18-05-2017 με τη δημοσίευση της ΚΥΑ 16228/ ΦΕΚ 1723 Τ΄Β, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έτσι λοιπόν είναι πλέον γεγονός ότι καταργούνται οι μέχρι σήμερα Άδειες Λειτουργίας και αλλάζει η διαδικασία με την εφαρμογή της γνωστοποίησης λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.

Το ερώτημα όμως είναι αν πράγματι απλοποιούνται τα πράγματα και το σύστημα γίνεται πιο ευέλικτο και ελκυστικό στις επενδύσεις ή θα έχουμε «μετάφραση» της σχετικής νομοθεσίας από τον κάθε αρμόδιο ελεγκτή όπως εκείνος το θεωρεί ορθό και θα δημιουργηθεί το απόλυτο χάος στους μεταγενέστερους ελέγχους στην αγορά και στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες!

Επισημάνσεις

Έτσι λοιπόν σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ, αξίζει να επισημάνουμε ότι αντί για την μέχρι σήμερα προέγκριση ο επιχειρηματίας λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, εφόσον ελεγχθούν οι χρήσεις γης στην περιοχή που πρόκειται να ξεκινήσει η δραστηριότητα.

Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου και όχι του διαχειριστή της πολυκατοικίας που προβλεπόταν μέχρι τις 18-05-2017, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Ελλείψει κανονισμού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης εμπίπτουν και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία λειτουργούν κατευθείαν με τη διαδικασία της Γνωστοποίησης χωρίς τη σχετική βεβαίωση λειτουργίας (δηλ. η παλιά προέγκριση) όπου τη συγκεκριμένη ΚΥΑ 16228/ ΦΕΚ 1723 Τ΄Β δεν τη συνυπογράφει ο αρμόδιος Υπουργός Τουρισμού.

Ένα από τα δικαιολογητικά που οφείλει ο επιχειρηματίας να έχει στο φάκελο τον οποίο τηρεί στην εγκατάστασή του είναι η υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται το διορισμό του (στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήματος).

Στην περίπτωση όμως που τη γνωστοποίηση την υποβάλει άλλο εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο αναγκαστικά ορίζεται δηλαδή και ως υγειονομικά υπεύθυνος του καταστήματος; Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που θέλει η επιχείρηση να αλλάξει τον υγειονομικά υπεύθυνο; Δεν προκύπτει από το άρθρο 5 της ΚΥΑ σχετική πρόβλεψη για μεταβολή της γνωστοποίησης.

Αντί για την μέχρι σήμερα προέγκριση ο επιχειρηματίας λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, εφόσον ελεγχθούν οι χρήσεις γης στην περιοχή που πρόκειται να ξεκινήσει η δραστηριότητα. Στη φωτογραφία (Θανάσης Αντωνίου) το εστιατόριο La Pasteria στο Δέλτα του Φαλήρου.

 

Τραπεζοκαθίσματα και μουσική

Στο άρθρο 8 ορίζεται η δυνατότητα χρήσης μόνο κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας. Τι γίνεται στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας επιθυμεί να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα σε ιδιόκτητο χώρο;

Το επισημαίνουμε αυτό διότι υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι Δήμοι έχουν εκδώσει σχετικές Κανονιστικές Αποφάσεις όπου απαγορεύουν την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων τόσο σε κοινόχρηστο όσο και σε ιδιόκτητο χώρο και κάποιοι επιχειρηματίες έχουν προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά των Αποφάσεων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/ 2010, όπου και έχουν δικαιωθεί.

Τώρα λοιπόν με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4442/ 2016 ΦΕΚ 230 Τ’ Β, αλλά και με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 16228/ ΦΕΚ 1723 Τ΄Β δίνεται η δυνατότητα χρήσης μόνο κοινόχρηστου χώρου όπου βέβαια στο Παράρτημα Β ορίζεται το Πεδίο 6 η έννοια «Τραπεζοκαθίσματα» όπου ο επιχειρηματίας απλά γνωστοποιεί χωρίς να αναφέρεται ο αριθμός αυτών και χωρίς να ορίζεται εάν ο χώρος ανάπτυξης αυτών είναι κοινόχρηστος ή ιδιόκτητος. Στο παράρτημα Β της ΚΥΑ επίσης υπάρχει στο Πεδίο 2 η έννοια «Μουσική» χωρίς όμως να προβλέπεται πεδίο για τη δυνατότητα παράτασης του ωραρίου μουσικής.

Το άρθρο 14- κυρώσεις

Στις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 ένα από τα κριτήρια είναι ο Συντελεστής Μεγέθους όπου για τα καταστήματα μαζικής εστίασης ορίζεται ως κριτήριο ο αριθμός των εξυπηρετούμενων ατόμων ενώ για τα υπόλοιπα καταστήματα ο αριθμός των εργαζομένων.

Στην περίπτωση που το κατάστημα έχει μικτή δραστηριότητα δηλαδή είναι επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος & Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών πως υπολογίζεται ο Συντελεστής Μεγέθους προκειμένου να οριστεί η Τιμή Υπολογισμού του προστίμου;

Το συγκεκριμένο άρθρο 14 που αναφέρεται για τις κυρώσεις που είναι σχετικές με την γνωστοποίηση δεν έχει λάβει στα υπόψη του και το άρθρο 23 του Ν. 4235/ 2014, ΦΕΚ 32 ΤΑ’, όπου ορίζει κυρώσεις σχετικά με την παραβίαση των όρων αναγγελίας έναρξης και συγκεκριμένα:

Τομέας Τροφίμων

Μη συμμόρφωση Ύψος προστίμου σε ευρώ
5. Η λειτουργία εγκαταστάσεων χωρίς:

α) άδεια / αναγγελία έναρξης ή/και παραβίαση των όρων αδειοδότησης/ αναγγελίας έναρξης

β) καταχώριση ή/και παραβίαση των όρων καταχώρισης

 

500- 20.000 ευρώ

 

Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι δεν καταργήθηκαν τα άρθρα 9, 10, 11 της ΚΥΑ 10551/ 23-02-2007 ΦΕΚ Β’ 246, σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση πηγαίνει η Υγειονομική Υπηρεσία για έλεγχο και χορηγεί την σχετική βεβαίωση λειτουργίας για την ίδρυση και λειτουργία αυτών των ΚΥΕ;

Συμπέρασμα

Απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή και σοβαρότητα από όσους βρίσκονται σε ομάδες εργασίας και στα πλαίσια της απελευθέρωσης άσκησης δραστηριότητας προχωράνε στην έκδοση όλων των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων προκειμένου να μην δημιουργούνται εμπόδια στη λειτουργία της επιχειρηματικότητας, να μην γίνεται μεταγενέστερα το απόλυτο χάος στην καθημερινότητα του πολίτη και να μην χάνονται στη …μετάφραση οι υπάλληλοι των συναρμόδιων υπηρεσιών.

—————————————-

*    Ο Δημήτρης Κεραμυδάς είναι Υγιεινολόγος MSc και επικεφαλής της εταιρείας Hygenius Υγειονομική Ασφάλεια. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο 10ο τεύχος του Grill, Ιούνιος 2017. Κεντρική φωτογραφία το εστιατόριο Corallo Nero, στο Παλαιό Φάληρο.

You might also like