Ιδρύθηκε η Ελληνική  Ένωση Καφέ

Πρώτος πρόεδρος ο Γιάννος Μπενόπουλος.

Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, εισαγωγικές αλλά και εταιρείες επεξεργασίας αποτελούν το δυναμικό της νεοσύστατης Ελληνικής  Ένωσης Καφέ (ΕΕΚ), η οποία σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, σκοπεύει να αποτελέσει τον επίσημο φορέα του κλάδου και να συμμετάσχει στη διαβούλευση και την υλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τον κλάδο του καφέ στην Ελλάδα.

 

Η Ένωση η οποία στοχεύει στο να αποτελέσει προνομιακό συνομιλητή της πολιτείας σε όλα τα θεσμικά, εμπορικά, φορολογικά και άλλα ζητήματα που την αφορούν, αναμένεται να θέσει σε προτεραιότητα θέματα που την απασχολούν εδώ και δεκαετίες όπως  το λαθρεμπόριο, η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, οι διατροφικές και άλλες επισημάνσεις στα προϊόντα του καφέ και τα προβλήματα των δασμών που προκύπτουν από τις σχέσεις των εταιρειών αυτών με χώρες του Τρίτου Κόσμου.

Η νέα ένωση έχει αποκτήσει ήδη τον πρώτο πρόεδρό της, τον Γιάννο Μπενόπουλο (Cafetex), ενώ το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο αποτελούν ο αντιπρόεδρος Ηλίας Παπαδόπουλος (Nestle), ο γραμματέας Αναστάσιος Γιάγκογλου (Βιοτεχνία Καφέδων Γιάγκογλου), ο ταμίας Γιώργος Κούκος (Στάθης Γ. Κούκος & ΣΙΑ) και το μέλος Γιώργος Σκούρτας (Jacobs Douwe Egberts).

You might also like