Επιστολή διαμαρτυρίας των γεωπόνων της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.

Σχετικά με τις προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασιών απολύμανσης

Επιστολή διαμαρτυρίας και ενημέρωσης δημοσίευσαν οι Γεωπόνοι – Γεωτεχνικοί  Τ.Ε. της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. με θέμα για το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασιών απολύμανσης.

 

Όπως υποστηρίζουν, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοιού δημιουργήθηκαν  αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν όσον αφορά τη διενέργεια απολυμάνσεων σε κατοικημένους χώρους, τους κινδύνους που υπάρχουν για τη Δημόσια Υγεία από τη εσφαλμένη ή και τη μη λελογισμένη χρήση χημικών καθώς και τη μη ύπαρξη νομοθετικής πρόβλεψης για το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασιών απολύμανσης.

Σύμφωνα με την επιστολή των επαγγελματιών «Κατά το διάστημα αυτό υπεύθυνοι επιστήμονες με ιδιότητα Εποπτών Δημόσιας Υγείας προσπάθησαν να καπηλευτούν ως αποκλειστικοί επιστήμονες που μπορούν να πραγματοποιούν Απολυμάνσεις. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την νομοθεσία όπου όλοι οι υπεύθυνοι επιστήμονες κάθε επιστημονικής ειδικότητας που χειρίζονται ως επαγγελματίες την χρήση και εφαρμογή  βιοκτόνων (συμπεριλαμβανομένου απολυμαντικά) για την καταπολέμηση η μείωση του ιικού φορτίου σε κατοικημένες περιοχές».


Ο επιστημονικός υπεύθυνος των επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπόνου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου, ή Ιατρού, ή Φαρμακοποιού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή κάτοχος πτυχίου του τμήματος Φυτικής παραγωγής ή του τμήματος Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των ή του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ κράτους μέλους της ΕΕ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων εκτός ΕΕ. 


Σε πανελλήνια εμβέλεια σύμφωνα με την σελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αδειοδοτημένες  για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους είναι 1302 άδειες-επιχειρήσεις εκ των οποίων υπεύθυνοι επιστήμονες Γεωπόνοι Τ.Ε. είναι περίπου 360 άδειες-επιχειρήσεις και οι επόπτες δημόσιας υγείας μόνο 156 άδειες-επιχειρήσεις. Πολλές από τις 360 επιχειρήσεις ήδη έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει χιλιάδες ιδιωτικές και δημόσιες συμβάσεις για την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Οι ασαφής  πλην υπαρκτής όμως αναφοράς όχι για το αν μπορούν να εκτελούν αλλά  για τον τρόπο των απολυμάνσεων σε επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων Τ.Ε.  εκδοθείσα τα τέλη της δεκαετίας του 1980 παρ όλη την αναφορά των ΦΕΚ ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα εξελίσσονται σύμφωνα με την επιστήμη και το αντικείμενο και η προαναφερθείσα προσπάθεια της καπήλευσης των εποπτών δημόσιας υγείας αμαυρώνει το έργο χιλιάδων επαγγελματιών Γεωπόνων Τ.Ε. για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, επαγγελματίες οι οποίοι με συνεχιζόμενη εκπαίδευση βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Οι Γεωπόνοι – Γεωτεχνικοί  Τ.Ε. της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. ζητούν την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αναγνωρίσει αυτό που ήδη γίνεται για δεκαετίες , νόμιμα εντός των επαγγελματικών δικαιωμάτων  με την άδεια επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων το ξεκάθαρο λοιπών δικαίωμα των Γεωπόνων Τ.Ε. όπως των λοιπών παρεμφερών ειδικοτήτων Γεωπόνων κλπ  να πραγματοποιούν ως υπεύθυνοι επιστήμονες απολυμάνσεις σε κατοικημένες περιοχές.

You might also like