Επανεκκίνηση του σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Διατοπική συνεργασία LEADER-CLLD για τον Ελληνικό γαστρονομικό πολιτισμό

Είκοσι τέσσερις εταίροι – ομάδες τοπικής δράσης των αναπτυξιακών εταιρειών που συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας από διάφορες περιοχές της χώρας συζήτησαν σε πρόσφατη διαδικτυακή συνδιάσκεψη , κατόπιν πρόσκλησης του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. Πάρνωνας συντονιστή του σχεδίου.

 

Συμπορευόμενοι με την εποχή μας και τις αλλαγές της και αναγνωρίζοντας ότι η γαστρονομία αποτελεί αυθεντικό πολιτιστικό στοιχείο ενός τόπου, συνδεόμενη με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κουλτούρας του, οι εταίροι «έδωσαν τα χέρια» για την ανάπτυξη συνεργιών και την υλοποίηση κοινών και τοπικών δράσεων ανάδειξης και προώθησης του ανεξερεύνητου γαστρονομικού πλούτου και πολιτισμού της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Το σχέδιο συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» στοχεύει στην υποστήριξη της αγροδιατροφής, των μικρών παραγωγών εκλεκτών τοπικών προϊόντων και της τοπικής γαστρονομίας, στην ενίσχυση των δεσμών της αγροτικής παραγωγής με την επιστημονική γνώση και με το τουριστικό προϊόν και στην ψηφιακή αποτύπωση και ανάδειξη του γαστρονομικού μας πολιτισμού.

Σε συνέχεια του σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, συμφωνήθηκε από κοινού ο σχεδιασμός της ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής πρότασης που θα υποβληθεί έως τέλος Ιουνίου, στο πλαίσιο του υπο-μέτρου 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών» του LEADER-CLLD, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Δείτε παλαιότερη δράση του συγκεκριμένου προγράμματος.

You might also like