Τοποθέτηση της estiasigreece για την παράταση μισθώσεων

Ένας νόμος, δύο μέτρα και δύο σταθμά, υποστηρίζει ο συλλογικός φορέας

Ανακοίνωση με τη θέση της για το ζήτημα των μισθώσεων ακινήτων που αφορούν τους επαγγελματίες της εστίασης έδωσε στη δημοσιότητα η «Πρωτοβουλία Estiasi Greece».
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:
Ο νόμος 4790/31-03-2021 προβλέπει με το άρθρο 48 ότι: Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, καθώς και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, παρατείνεται για δύο έτη από την ημερομηνία λήξης αυτών, κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή.
Ενώ στο άρθρο 111: Η διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α΄ 30) και του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50), η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με κρατική εντολή στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, παρατείνεται για διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί περί αναστολής δραστηριότητας.
Ενώ λοιπόν οι επιχειρήσεις ξενοδοχείων και μικρών καταλυμάτων καλύπτονται με την παράταση των μισθώσεων για δύο χρόνια, οι επιχειρήσεις εστίασης καλύπτονται μόνο για το διάστημα που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή.
Όπως υποστηρίζει ο φορέας, είναι ξεκάθαρη διάκριση εις βάρος του κλάδου της εστίασης, χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος. Η εστίαση και ο τουρισμός είναι δραστηριότητες που αλληλεπιδρούν περισσότεροι από 1.000.000 εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες. Η δέσμη των μέτρων προστασίας απαιτείται να είναι ίδια, ποσό μάλλον σε μέτρα που δεν έχουν καμία μεταβολή σε δημοσιονομικούς στόχους
Αναμένουμε άμεσα την υπαγωγή και των επιχειρήσεων εστίασης στην παράταση των μισθώσεων κατά δύο χρόνια.
You might also like