Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΛΟΠΥ και ΜΙΛΗΤΟΣ

Στόχος η ενημέρωση για τις προοπτικές απασχόλησης στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας

Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) προχώρησε πρόσφατα στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την ΜΙΛΗΤΟΣ, τον φορέα που εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Blue Generation Project στην Ελλάδα. Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε με αφορμή τη συμμετοχή της ΕΛΟΠΥ στο 3ο blueTALK που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2022 από τη ΜΙΛΗΤΟΣ και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων της ΕΛΟΠΥ με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας.

 

Κύριος στόχος του μνημονίου συνεργασίας είναι η ενημέρωση των νέων σχετικά με την ιχθυοκαλλιέργεια και τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον συγκεκριμένο κλάδο. Πρόκειται για έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους τροφίμων παγκοσμίως και έναν από τους πρώτους εξαγωγικούς κλάδους στην Ελλάδα. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ιχθυοκαλλιέργεια προσφέρει μεγάλο αριθμό θέσεων στην Περιφέρεια και σε απομακρυσμένες περιοχές, έχοντας αυτή τη στιγμή δυναμική παρουσία σε 11 από τις 13 περιφερειακές ενότητες της χώρας μας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΜΙΛΗΤΟΣ θα υλοποιεί στοχευμένες παρουσιάσεις και βιωματικά σεμινάρια σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα -σχολεία, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ- και φορείς που υποστηρίζουν τους νέους καταρτιζόμενους για τις προοπτικές απασχόλησης στην ιχθυοκαλλιέργεια και τους σχετικούς τομείς. Παράλληλα, θα παρέχει δωρεάν εξατομικευμένη καθοδήγηση σε όσους εκφράσουν ενδιαφέρον για τα επαγγέλματα της θάλασσας, από εξειδικευμένους συμβούλους σε συνεργασία με την ΕΛΟΠΥ και κορυφαίους Ευρωπαϊκούς φορείς για τη Γαλάζια Οικονομία.

Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, οι νέοι θα γνωρίσουν τις συνθήκες εργασίας, τις ειδικότητες και την πολύπλευρη συνεισφορά του κλάδου σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Όσοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στην ιχθυοκαλλιέργεια, θα έχουν τη δυνατότητα επισκέψεων στις εγκαταστάσεις των εταιρειών-Μελών της ΕΛΟΠΥ και ταυτόχρονα θα διερευνηθούν ευκαιρίες για πρακτική εξάσκηση, job shadowing και δικτύωση με σχετικούς οργανισμούς. Επιπρόσθετα, η ΕΛΟΠΥ θα παρέχει πληροφορίες που βοηθούν τους νέους να επιλέξουν την κατάλληλη εκπαίδευση και  να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται  από τις σύγχρονες επιχειρήσεις του κλάδου.


Τα μέλη της ΕΛΟΠΥ θα έχουν στη διάθεσή τους τη δωρεάν πλατφόρμα Blue Career Job Platform, στην οποία μπορούν να αναρτούν αγγελίες για την εύρεση ανθρώπινου δυναμικού και να προσελκύουν τους νέους ενδιαφερόμενους.

You might also like